Information & priser

Nye Forbruger

Balling Fjernvarme forsyner nu 532 husstande med varme.

MWh

Det er med stor tilfredshed, at Balling Fjernvarme fastholder prisen for det kommende varmeår 2017-2018. Prisen er således 562,50 kr./MWh. + nox afgift.

Synliggørelse af afgifter

Afgifter som Balling Fjernvarme er pålagt f.eks. nox-afgift er synlig på budgetter og flytte-

og årsopgørelser.

Årsopgørelse

Årsopgørelse 2016-2017 opkræves sammen med eller modregnes i 1. rate den 1. august 2017.

Eventuelt overskydende beløb herefter tilbageføres af PBS til din bank- eller sparekassekon-

to, hvis du er tilmeldt PBS. Ellers vil du som tidligere modtage årsopgørelsen vedlagt et brev, hvor du skal kontakte varmeværket om oplysninger om reg. og kontonummer.

Beregning af nye acontorater

Acontoraterne for 2017-2018 er beregnet ud fra forbruget i 2016-2017 + 8%, dette skyldes at

varmeåret 2016-2017 var usædvanligt mildt.

Hvis det skønnede varmeforbrug for dit hus/lejlighed herefter ikke svare til forventningerne,

er du velkommen til at henvende dig til varmeværket og få det rettet.

Informativ varmeregning

Sammen med styringstabellen udsender vi en informativ varmeregning, der viser udviklin-

gen i dit varmeforbrug de seneste 5 år. Derved kan du selv kontrollere, om forbruget er kon-

stant, eller om der er en afvigelse fra normalforbruget, der eventuelt skal undersøges nær-

mere.

Hold øje med dit varmeforbrug på mobilen

Med vores app "eForsyning" kan du følge dit forbrug og dit budget, lige når det passer dig. Hent app'en til din smartphone med det samme - og se, om du bruger mere eller mindre varme end de foregående år. Du kan også se om din afkøling er god. Du kan naturligvis også finde eForsyning på din computer via vores hjemmeside. Forbrugernummer og pinkode finder du på din faktura.

 

Energibesparelser

Når du gennemfører energiforbedringer hjemme i dit hus, er du med til at spare på energien

og værne om miljøet. Alle boligejere i Danmark kan få tilskud, hvis de renoverer huset eller

skifter til en mere energieffektiv varmeform - så længe det resulterer i en energibesparelse.

Læs mere på energispareguiden.dk

Tariffer og priser gældende for 01.07.2017. – 30.06.2018.

Dkr.

Pris pr. MWh.

562,50

Nox. afgift

2,50

Fast afgift pr. m.2 boligareal efter BBR- ejermeddeelse

25,00

Målerleje

275,50

Tilslutningsafgift incl. målerarrangement og stikledning

12.500,00

Gebyrer.

Rykkergebyr forsent indbetaling af á conto den 10. i hver måned

100,00

Inkassomeddelelse

100,00

Ekstraordinær måleraflæsning med regning

250,00

Flytteopgørelse ved selvaflæsning

81,25

Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg

337,50

Lukkegebyr

468,75

Genoplukningsgebyr

468,75

Nedtagning af måler

750,00

Genetablering af måler

750,00

Fogedforretning, udkørrende (1)

468,75

Rentesats ved forsent indbetaling af forfaldne ydelser

11,5 %

Ovennævnte priser og gebyrer er alle inkl. moms og vil blivepåført årsopgørelsen, såfremt ovennævnte overskrides.

Ovennævnte priser er gældende pr. 01.07.2017. – 30.06.2018. og anmeldt til:

Energitilsynet Sekretariatet
Nørregade 49,

1165 København K.

Balling Fjernvarme A.M.B.A

Bestyrelsen​

​  Vi oplever i øjeblikket

      ingen driftforstyrrelser

Ekstraordinær generalforsamling
Torsdag d. 7. december 2017 i Pulsen.
Læs mere...

Anlægsvej 4, Balling, 

7860 Spøttrup​